Visie en missie

Op basisschool Op 'e Trije geloven wij dat alle mensen met even veel recht en waarde in de wereld komen. Daarbij heeft ieder mens twee basis neigingen: Ontdekken en Verbinden

Dat doet iedereen. Daarom geloven we ook dat ieder evenveel recht heeft om te zijn wie hij is en om te vinden wat hij vindt. Ieder heeft evenveel recht op grootse dromen en ambitieuze doelen.
Ieder heeft evenveel recht op de beste school, om zo die dromen te kunnen verwezenlijken. Wie je ook bent en wat je ook vindt.
Wij geloven dat ieder evenveel recht heeft op mensen om hem heen. Mensen die je echt zien, die je stimuleren ook echt zo te zi­jn en daarin te excelleren.

Wij maken geen onderscheid en vinden niet één individu belangrijker dan een ander. Wij willen iedereen de mogelijkheden en ruimte bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Wij bieden eigentijds onderwijs. De inzichten en middelen van nu zetten wij in. Vaak als eerste en we streven ernaar dit in ieder geval als beste te doen. Daardoor kunnen onze leerlingen hun nieuwsgierigheid uitleven. Samen met ons, samen met anderen.
Wij zijn altijd een school die leerlingen leert omgaan met zichzelf en zijn of haar betekenis voor de omgeving, nu en morgen. Dat is heel gewoon. Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles uitzonderlijk, verbonden en ambitieus zijn.

Uitzonderlijk

Omdat we weten dat ieder mens uniek is, zijn wij dat ook. Wij maken onze eigen keuzes, stellen onze eigen doelen en hebben onze eigen ambities.
Wij doen de dingen die bij ons en onze ambitie passen. Dat maakt ons anders en dat hoort ook zo.
Wat ons uitzonderlijk maakt is dat wij een drietalige school zijn. Sinds juni 2009 is Op ‘e Trije officieel een erkende drietalige basisschool. In 2012 is de school gehercertificeerd. Leerkrachten gebruiken het Nederlands en het Fries op een zorgvuldige manier als hun mondelinge voertaal. De leerlingen in de hoogste groepen communiceren een middag per week grotendeels in het Engels. Nederlandstalige en Friestalige kinderen ontwikkelen zich in hun moedertaal. Ze krijgen beheersing over een tweede taal en tenslotte wordt de basis gelegd voor de beheersing van een derde. Wat een rijkdom!

Verbonden

Iedere keer als we afwijken raken we de mensen in onze omgeving, en raken zij ons. Wij staan namelijk niet op onszelf. Iedere keer als wij een doel stellen, dan is dat doel echt van ons. Dat doel bereiken we ook. Daarom zijn we zorgvuldig in de keuzes die we maken, anders zouden we de verbinding verliezen; met onszelf, met onze ambitie of met de omgeving.
Op onze school is de sfeer fijn voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Leerlingen spelen en leren gezamenlijk van en met elkaar. Jong en oud. Veel activiteiten worden groepsdoorbrekend georganiseerd, waardoor verbondenheid ontstaat.
De ouderparticipatie binnen onze school is hoog te noemen. Ouders zijn medeverantwoordelijk voor het onderwijs wat gegeven wordt op Op ‘e Trije.

Ambitieus

Als we onze keuzes maken en die vertalen naar concrete doelen, denken we ook groot. We zien iedereen voor vol aan. We geloven niet in ‘gemiddeld’ maar in ‘excellentie’. Leerlingen die op Op ‘e Trije zitten hebben daar, net als iedereen, recht op.
Leerlingen van groep 1 t/m 8 maken gebruik van vernieuwende materialen die hen motiveert, inspireert en uitdaagt om te komen tot ontwikkeling.
Wij geloven dat ieder kind talent heeft. Door te werken aan zijn of haar talent ontstaat er energie dat resulteert in ontwikkeling van leerlingen. Wij bieden talentonderwijs, waarbij leerlingen door het maken van eigen keuzes eigenaarschap creëren voor hun eigen leerproces.