Team

De groepsindeling voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 - Renske Lap* en Thea van der Sloot
Groep 3/4/5 - Rikst Holwerda
Groep 6/7/8 - Tessa Bakker en Kim de Boer
Onderwijsassistent - Henriette Bontekoe
* Renske Lap vervangt Jikke van Essen

Directeur - Nico Woudwijk
Intern Begeleider - Sytske Nicolay

HVO-docent - Annigje Dijkstra
Native Speaker - Irma van der Kruis
Taalcoördinator - Thea van der Sloot
Veiligheids- en pestcoördinator - Sytske Nicolay
Vertrouwenspersoon - Sytske Nicolay

Tessa Bakker

Groep 6, 7 en 8

Nico Woudwijk

Directeur

Thea v.d. Sloot

Groep 1 en 2

Sytske Nicolay

Intern begeleider

Renske Lap

Groep 1 en 2

Henriëtte Bontekoe

Onderwijsassistent

Rikst Holwerda

Groep 3, 4 en 5

Kim de Boer

Groep 6, 7 en 8