Team 2020-2021

De groepsindeling voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 - Jikke van Essen* en Thea van der Sloot
Groep 3/4/5 - Rikst Holwerda en Kim de Boer
Groep 6/7/8 - Tessa Bakker en Rikst Holwerda
Onderwijsassistent - Henriette Bontekoe
* Jikke van Essen wordt vervangen door Renske Lap

Directeur - Nico Woudwijk
Intern Begeleider - Sytske Nicolay

HVO-docent - Annigje Dijkstra
Native Speaker - Irma van der Kruis

Taalcoördinator - Thea van der Sloot
Veiligheids- en pestcoördinator - Sytske Nicolay
Vertrouwenspersoon - Sytske Nicolay